top of page

תכנון פיננסי הוליסטי

5.png

תכנון פיננסי הוליסטי

תכנון פיננסי הוליסטי מתמשך זה למעשה בניית אסטרטגיה כלכלית שנועדה להגדיל את ההון האישי, תוך התאמת המדיניות לצרכי התא המשפחתי לאורך שנים.        
כיצד זה יכול לעזור לי? ומה ארוויח מזה?
תכנון פיננסי משלב בין הכספים הפנסיוניים לכספים הפנויים להשקעה ועליו להשיג מספר מטרות:

  • הפחתת דמי ניהול ועלויות נלוות למינימום האפשרי

  • ניהול הכספים בגופים המוסדיים הטובים ביותר

  • תשלום מס רווחי הון מופחת ככל האפשר

  • מסלולי השקעה ורמת סיכון שתואמים לאופי ולצרכי הלקוח/ התא המשפחתי.

  • הגדלת ההון האישי לאורך שנים

  • השגת רווחה כלכלית וצבירת הון לגיל הפרישה

כיצד זה מתבצע?
התהליך מורכב מ-2 שלבים:

החלק הפנסיוני- הזמנת מסלקה פנסיונית לבדיקת המוצרים הפנסיוניים, ניתוח מקצועי ואופטימיזציה שלהם.

הכסף הפרטי- ניתוח מקצועי ומתן המלצה להשקעה של כספים פנויים במגוון האפשרויות שלנו: פוליסות חיסכון, קופ"ג להשקעה, תיקי השקעות מנוהלים בני"ע, תיקי השקעות מנוהלים בהשקעות לא סחירות, פיקדונות בנקאיים, קרנות השקעה אלטרנטיביות ועוד.

bottom of page