top of page

הטבות מס

8.png

הטבות מס

החברה שלנו עוזרת לך לקבל הטבות/הנחות במס רווח הון שמגיעות לך בכל שלב בחיים ומלווה אותך לאורך כל חייך.    

 ברשותנו ידע מקצועי רחב ואנו מתעדכנים כל הזמן בשינויים הרגולטוריים בנושא תיקוני המס.

שניים מתיקוני המס העיקריים בשימוש עבור לקוחותינו:

1. תיקון 125ד' - נחקק ב2003 עבור אנשים שנולדו בשנת 1948 ולפניה.

מהות התיקון: קבלת פטור ממס רווח הון על השקעה בפוליסת חיסכון עד לתקרה שנתית של 14,520 ₪ ליחיד או 17,760 ₪ לזוג. ניתן לממש את ההטבה כל שנה!

איך ניתן לממש את ההטבה? לבצע הליך של מכירה רעיונית מול החברה המנהלת את פוליסת החיסכון, ניתן לבצע זאת בקלות באופן עצמאי או בעזרת מתכנן פיננסי. 

 

2. תיקון 190- מיועד לאנשים בני 60 ומעלה שמקבלים קצבת פנסיה חודשית של לפחות 4,850ש"ח.

מה היתרונות של תיקון 190?

  • שיעור המס הינו 15% נומינאלי במקום 25% ריאלי בשאר ההשקעות

  • כלי יעיל להעברה לדור הבא: המוטב/יורד נכנס לנעלי הנפטר ויהיה זכאי להטבות של תיקון 190 גם אם לא עומד בתנאי הזכאות. אם נפטר לפני גיל 75, המוטב/יורש יקבל פטור ממס רווח הון.

  • ניתן להפוך את כספי ההשקעה לקצבה שתהיה פטורה ממס רווח הון וממס הכנסה

האם הכספים נזילים? כן, בהחלט.

bottom of page