top of page

השקעות

ino pic (2).png

השקעות

יש לנו ניסיון של 14 שנים בייעוץ וניהול תיקי השקעות ואנו נפגשים מידי רבעון עם מנהלי ההשקעות הראשיים של רוב הגופים המוסדיים על מנת שנוכל לפקח ולעקוב אחרי ההשקעות של לקוחותינו. 

לצורכי השקעות נחשיב את הכסף הפנוי שברשותנו, שאינם כספים פנסיוניים שהפכו לנזילים (למשל קרן השתלמות) ולא מיועד למחיה היומיומית שלנו אלא מיועד להשקעה לטווח זמן שעולה על שנה- שנה וחצי.                                                  בדר"כ אלו כספים שנמצאים בחשבון העו"ש או בפיקדונות בנקאיים או בתיקי ני"ע עצמאיים.

 

הכסף יושב בבנק ולא צובר ריבית? יש דרכים להגדיל אותו! 3 אפיקי השקעה מרכזיים:

  • פוליסת חיסכון 

  • קופ"ג להשקעה

  • השקעות אלטרנטיביות 

 

מגוון רחב של שיקולים בביצוע השקעה:

  • טווח זמן ההשקעה

  • גמישות בזמן משיכת הכספים

  • רמת נזילות

  • רמת הסיכון והתנודתיות הצפויה

  • מיסוי

  • מהי מטרת החיסכון 

bottom of page