top of page

תכנון פנסיוני

9.png

תכנון פנסיוני

לכולנו, בין אם אנחנו שכירים, עצמאים או בעלי חברה, יש הפרשות חודשיות לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים ו/או קרן השתלמות ו/או קופת גמל וזאת על מנת שנוכל לצבור כספים הוניים וקצבתיים לגיל הפרישה.

אלו החסכונות החשובים ביותר שלנו שנחסכים במשך עשרות שנים, ולכן עלינו לנהל אותם בחוכמה, בזהירות, במקצועיות ותוך כדי מעקב צמוד וביצוע שינויים הכרחיים לאורך הזמן.

 להעביר מוצר פנסיוני מחברה אחת לחברה אחרת ללא שום עלות, ללא אירוע מס וללא קשר היכן עובדים ומי מפריש עבורנו מידי חודש.

לידיעתך, מספר דגשים עיקריים בניהול החסכונות הפנסיוניים ותכנון ארוך טווח:

  • דמי ניהול: ככל שנשלם דמי ניהול נמוכים יותר, סך כספי החיסכון יגדלו.

  • חברה מנהלת: יש לבחור בחברות הטובות ביותר שהוכיחו יכולות ניהול השקעות גבוהות לאורך שנים.

  • פיזור: בדרך-כלל רצוי לבחור יותר מחברה אחת שתנהל את החסכונות הפנסיוניים שלנו.

  • מיסוי: מוצרי ההשקעה הפנסיוניים פטורים ממס רווח הון (קרן השתלמות עד תקרות מסוימות) ויש לקחת זאת בחשבון בתכנון פיננסי כוללני לאורך עשרות שנים.

  • מסלולי השקעה: לבחור מסלולי השקעה נכונים וטובים שמתאימים לאופי ולצרכי החוסך כגון: גיל, מצב משפחתי, מצב כלכלי, רמת סיכון מבוקשת ועוד. 

  • מסלולי ביטוח: בהתאם לסטאטוס העמית ולבחירתו.

bottom of page