top of page

שירותי מט"ח

10.png

שירותי מט"ח

בעזרת שותף עסקי שלנו, אחד הגופים המוסדיים הגדולים בארץ, אנו נותנים ללקוחותינו שרותי מט"ח שונים.

באילו שרותים מדובר?

המרות מטבע, העברת כספים לחו"ל, קבלת כספים מחו"ל.

למי מתאים השרותים האלו?

לחברות ולאנשים פרטיים.

מה הסכום המינימאלי לשרותים הללו?

300,000ש"ח או 100,000 מטבע זר.

זו פעילות חדשה?

לא, זו פעילות שקיימת כ-7 שנים אצל אחד הגופים המוסדיים הגדולים בארץ ועכשיו גם לקוחותינו יכולים להשתמש בשרותים הללו בעקבות הסכם שיתוף פעולה בינינו לבין אותו גוף מוסדי.

מה היתרון שלכם על פני בנק?

עלויות זולות משמעותית מכל בנק, שרות ברמה גבוהה יותר, גמישות, פחות בירוקרטיה, קשר ישיר איתנו ועם איש קשר בגוף המוסדי. 

איך מצטרפים?

יוצרים איתי קשר.

bottom of page