top of page

השקעות אלטרנטיביות

3.png

השקעות אלטרנטיביות

אנחנו מומחים בניתוח והנגשת השקעות אלטרנטיביות לציבור הרחב, גם למשקיעים לא כשירים/ מסווגים. חלק גדול מהקרנות שלנו נרכשות באמצעות מס' ני"ע ISIN בתיק ני"ע בבנק! אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל הגופים המוסדיים בארץ!                        

מה זה בעצם השקעות אלט' או בשמם השני השקעות לא סחירות? 

זוהי הגדרה כללית למגוון רחב של אפיקי השקעה, שאינם השקעה בני"ע בבורסה, כגון: נדל"ן (מגורים, משרדים, מחסנים לוגיסטיים), הלוואות לחברות ענק ולגופים שונים (למשל עיריות), קרנות גידור, קרנות הון סיכון, אנרגיה ירוקה, חברות הייטק פרטיות, פרויקטים בתחום התשתיות ועוד. קיים מתאם קטן מאד בין השקעות לא סחירות לנעשה בשווקי ההון (בורסות).

מתי נוצר עולם ההשקעות הלא סחירות?

לפני כ20-25 שנה ראינו ניצנים ראשונים של השקעות אלטרנטיביות בקרב קרנות הפנסיה בארץ ובעשור האחרון, בהתאם למגמה בעולם, תחום ההשקעות הלא סחירות צובר תאוצה רבה ורוב הגופים המוסדיים בארץ מגדילים משמעותית את אפיקי ההשקעות האלט' מידי שנה.

היכן זה קיים?

כיום כל הגופים המוסדיים בארץ, כל גוף לפי ראות עיניו והשקפתו, משקיעים במגוון רחב של השקעות לא סחירות בכל מוצרי ההשקעה הקיימים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה. ** למעט במסלולי מניות**

רגע רגע, אז בעצם קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות שלי משקיעות גם בהשקעות אלט' ולא רק בבורסה? כן, בוודאי! כל קרנות הפנסיה וההשתלמות בארץ (מלבד מסלולי מניות) משקיעות בהשקעות לא סחירות.

כמה אחוזים מסך הכספים מושקעים באלטרנטיבי?

5-40% מסך הכספים שמנוהלים ע"י הגופים המוסדיים בארץ מושקעים בהשקעות לא סחירות. אחוז ההשקעה משתנה בין חברה לחברה ובין מוצר למוצר.              בממוצע גס של כל החברות וכל מוצרי ההשקעה הקיימים, ניתן להעריך שכ-20%-25% מסך הכספים מושקעים באלטרנטיבי וזה צפוי לגדול משמעותית. 

אז למה זה טוב?

מתאם נמוך מאד לשוק ההון, השקעות יציבות עם תנודתיות נמוכה מאד, עשוי להניב תשואה חיובית נאה גם בתקופות שהבורסה יורדת. 

למה להשקיע בקרנות השקעה אלטרנטיביות ב-Albalance Finance?

  • קרנות ההשקעה הגדולות בעולם

  • ועדת השקעות פנימית שבוחנת בקפידה כל קרן 

  • ועדת השקעות חיצונית ובלתי תלויה שבוחנת קרנות שעברו סינון של ועדת ההשקעות הפנימית.

  • מגוון רחב של אפיקי השקעה

  • פיזור גאוגרפי רחב

  • בלעדיות על רוב הקרנות

 

רק אצלנו כל הקרנות עוברות בחינה קפדנית של וועדת השקעות פנימית ואלו שעוברות את הסינון עוברות בדיקה נוספת של וועדת השקעות חיצונית בלתי תלויה!

bottom of page