top of page

משכנתא מחברות ביטוח

ino pic (1).png

משכנתא מחברות ביטוח

הבנק לא נותן לכם תנאים טובים למשכנתא? מסורבי משכנתא מהבנק?

חברות הביטוח החלו לאחרונה לפעול בתחום המשכנתאות ולתת תנאים טובים יותר לעיתים מהבנקים ופיתרון למסורבי משכנתא היות והן לא כפופות לכללי חיתום ורגולציה נוקשים שחלים על הבנקים, ולכן הן יכולות להציע פתרונות בנושא.

באילו מקרים כדאי לקחת משכנתא מחברות הביטוח:

  • קבלת מימון עד 75% לרכישת דירה להשקעה

  • משכון נכס קיים לטובת רכישת נכס אחר

  • משכון נכס קיים לטובת הלוואה לכל מטרה

  • בניה עצמית

  • משכון נכסים מסחריים

  • משכנתא הפוכה

 

אנו עובדים מול כל חברות הביטוח! אנו נשיג לכם את המשכנתא המתאימה ביותר עבורכם והזולה ביותר!

bottom of page