top of page

הלוואות

7.png

הלוואות

ניתן לקבל הלוואה לכל מטרה בריבית אטרקטיבית כנגד שעבוד ערכי הפדיון בכל סוגי הקופות/פוליסות בכל החברות.      

על אילו מוצרים ניתן לקבל הלוואה?

על כל סוגי המוצרים הקיימים: קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופ"ג, קופ"ג להשקעה, ביטוח מנהלים, פוליסת חיסכון.

ניתן לקבל הלוואה גם על כספים שאינם נזילים?

כן! הלוואה ניתן לקחת על כספים שאינם נזילים וכמובן גם על כספים נזילים. 

בקרן הפנסיה: ניתן לקבל הלוואה של עד 30% מערכי הפדיון ברכיב התגמולים בלבד.

בקרן השתלמות שאינה נזילה: עד 50% משווי הקרן בעת לקיחת ההלוואה.

על כספים נזילים: עד 80% משווי הקופה בעת לקיחת ההלוואה.

מהי תקופת ההלוואה?

6 חודשים עד 7 שנים

מהן האפשרויות להחזר ההלוואה?

  1. שפיצר- תשלום קרן וריבית כל חודש

  2. תשלום חודשי של ריבית בלבד ובסוף התקופה תשלום הקרן

  3. הלוואת בלון- לאורך תקופת ההלוואה אין חיוב חודשי, בסוף תקופת ההלוואה יבוצע חיוב של הקרן והריבית 

האם ניתן לקבל הלוואה עבור קרנות/ קופות לא פעילות?

בהחלט כן!

כמה הריבית שאשלם על ההלוואה?

משתנה בין חברות ובין מוצרים, רוב ההלוואות נלקחות במסלול הפריים והטווח הוא פריים-0.5% לפריים+0.8%. הריביות מתעדכנות ומשתנות ע"י הגופים השונים מידי תקופה בהתאם לרמת הריביות בשוק. 

איך מתבצע התהליך?

דרכנו, אנחנו דואגים לביצוע התהליך מול החברה עד לקבלת הכסף לחשבון הבנק שלך.

כמה זמן לוקח התהליך עד לקבלת הכספים?

עד 10 ימי עסקים.

bottom of page